Polecamy

Korzyści z płatności online za pomocą oprogramowania dla salonów...

Zalety oprogramowania rezerwacyjnego w sieci salonów fryzjerskich

Akcesoria fryzjerskie

Digitalizacja dokumentacji medycznej: za i przeciw

 1. Strona główna
 2. Blog AgendaPro Health
 3. Digitalizacja dokumentacji medycznej ...

Wyobraź sobie przez chwilę, że bierzesz aparat ręczny lub komórkowy i uwieczniasz kartkę, jeśli możesz ją idealnie odczytać, to znaczy, że zrobiłeś to dobrze i zdigitalizowałeś dokument.

Zwykle najlepiej jest użyć skanera lub na rynku są też specjalistyczne aplikacje (APP) do tego celu. Na tym właśnie polega skanowanie dokumentów.

Czym jest skanowanie dokumentów?

Digitalizacja dokumentów to proces technologiczny, który przeprowadza się w celu przekształcenia tekstu zapisanego na papierze w plik cyfrowy. W ten sposób cała zawarta w nim treść jest następnie wyświetlana w postaci obrazu lub fotografii.

W każdym przypadku podstawowym celem digitalizacji dokumentów jest przeniesienie informacji na inny nośnik niż ten, na którym została ona pierwotnie zapisana. I w ten sposób przechodzi ze stanu analogowego do w pełni skomputeryzowanego.

Digitalizacja dokumentu pozwala na:

 • Zachowaj oryginalne teksty przed zniszczeniem w wyniku użytkowania i miej pod ręką kopie zapasowe.

 • Zachować tylko zawartość informacyjną.

Digitalizacja dokumentacji medycznej

W dzisiejszych czasach wiele dokumentów jest digitalizowanych ze względu na ich praktyczność i inne korzyści. Dokumentacja medyczna nie jest wyjątkiem.

Każda przychodnia, szpital czy centrum medyczne musi dostosować się do nowych czasów, co jest niczym innym jak nadążaniem za postępem technologii. Usługi cyfrowe skoncentrowane na pacjencie umożliwiają usprawnienie konsultacji, ochronę danych każdego leczonego i badanego pacjenta, przy czym chodzi o to, aby wszystkie informacje były dostępne indywidualnie.

Digitalizacja dokumentacji medycznej to proces oparty na zapisie danych w urządzeniach komputerowych lub przestrzeniach (obecnie) zwanych "Chmurą". W różnych częściach świata obowiązują przepisy, które wymagają spełnienia szeregu wymogów dotyczących przechowywania wszystkich danych dotyczących zdrowia. Z tego powodu wiele firm zatrudnia administratora danych, aby zapewnić prywatność wszystkich pacjentów, którzy są zamknięci lub hospitalizowani.

Dla konkurencyjności każdej firmy kluczowa jest transformacja cyfrowa. Jednak w sektorze zdrowia jest to szczególnie istotne i konieczne jest inwestowanie w cyfryzację, aby poprawić usługi świadczone społeczności, do której okresowo uczęszczają, ponieważ cierpią na dolegliwości lub wymagają wysoce złożonej operacji.

Jakie są korzyści z digitalizacji dokumentacji medycznej?

 • Jest to metoda, która pozwala na wspólne użytkowanie. Może się z nim konsultować, nawet w tym samym czasie, kilka osób jednocześnie.

 • Skraca to czas oczekiwania podczas konsultacji i eliminuje problemy wynikające z błędów w procesie archiwizacji.

 • Zapisy cyfrowe nie wymagają fizycznego przechowywania, gdyż są przechowywane na urządzeniach technologicznych lub w tzw. "chmurze". Celem jest uczynienie przestrzeni archiwalnej bardziej opłacalną.

 • Usprawnia dostęp do dokumentacji medycznej z każdego miejsca i punktu. Na przykład, jeśli używasz niestandardowego oprogramowania, wszystkie zalety digitalizacji dokumentacji medycznej mogą być utrzymywane i przechowywane w jednym miejscu w bezpieczny i scentralizowany sposób.

 • Gwarantowane jest zachowanie zapisu, dożywotnio, w odpowiednim formacie.

 • Ponieważ jest on zdigitalizowany, manipulowanie danymi jest niemożliwe.

 • Jest to niewątpliwie dobrodziejstwo dla pracowników medycznych.

 • Nie wymaga kosztów druku, tylko wtedy, gdy jest to naprawdę pilne, aby lekarz miał go w swoich rękach lub pacjent.

Jakie są wady digitalizacji dokumentacji medycznej?

 • Analogowe zapisy utrwalone na papierze zazwyczaj nie spełniają wymogów prawa w zakresie prywatności.

 • Można je uszkodzić na różne sposoby, np. zgnieść, zamoczyć, rozerwać i inne drobne wypadki domowe.

 • Historia pacjenta może być konsultowana tylko przez jedną osobę.

 • Papierowe teczki zajmują fizyczną przestrzeń, która z czasem ulega zwielokrotnieniu.

 • Jest całkowicie wrażliwy na awarie systemu i lokalne połączenie internetowe.

 • Osoby spoza sektora ochrony zdrowia mogą ingerować w dokumentację medyczną.

 • W zasadzie wiąże się to z wysokimi kosztami, a przejście z metody analogowej na cyfrową wymaga dużych nakładów czasu.

 • W przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub poufności możliwe jest zabranie dużej ilości danych, które zostały przekazane prywatnie między lekarzem a pacjentem.

Uwagi końcowe

W przypadku digitalizacji dokumentacji medycznej, wyszukanie danego fragmentu danych jest znacznie szybsze. Ponieważ komputer, PC lub telefon komórkowy może uzyskać dostęp do informacji lub danych pacjenta w ciągu kilku minut. To porównuje do godzin, które może zająć próba ręcznego zlokalizowania jednego.

Przykładem może być: Wyobraź sobie, że wchodzisz do fizycznej biblioteki i musisz przeszukiwać stos książek w poszukiwaniu poszukiwanego tytułu lub specjalności, sprawdzając każdą okładkę.

Pacjenci są w coraz większym stopniu użytkownikami technologii cyfrowych i wymagają, aby pracownicy służby zdrowia byli również ich użytkownikami. Chcą, aby ich informacje były wszechstronnie i inteligentnie wykorzystywane przez personel medyczny.

Nie ulega wątpliwości, że cyfrowa transformacja w środowisku medycznym jest tu na czasie. Coraz więcej wymagają od nas pacjenci. Kliniki, które pozostają w przeszłości, będą tęsknić za tym, by dostać się na pasmo postępu.

Artykuły powiązane

1. dlaczego warto korzystać z oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej? 2. Jak przeprowadzić wywiad medyczny

Zobacz

Jak wybrać fachowców do swojego salonu?

Strona główna Blog AgendaPro Beauty Jak wybrać...

Jak zapobiec sytuacji, w której Twoi klienci...

Strona główna Blog AgendaPro Beauty Jak...

3 Powody, dla których fryzjerzy opuszczają...

Strona główna Blog AgendaPro Beauty 3 Powody...